ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

O Α.Σ ΧΑΡΑΚΑ είναι ένας πρωτοβάθμιος Αγροτικός Συνεταιρισμός με αποκλειστική δράση την παραγωγή ελαιολάδου. Η έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι στο Χάρακα του δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Αριθμεί περί τα 250 μέλη. Η περιοχή ανήκει στην γεωγραφική επικράτεια του ΠΟΠ ΜΕΣΣΑΡΑΣ.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Ο Α.Σ ΧΑΡΑΚΑΣ διαθέτει εγκαταστάσεις ελαιοποίησης και αποθήκευσης ελαιολάδου σε ένα χώρο συνολικής επιφάνειας 4.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι εγκαταστάσεις ελαιοποίησης αποτελούνται από μια γραμμή παραγωγής ενώ η δυνατότητα αποθήκευσης ξεπερνά τους 400 τόνους .

Η Διοίκηση του Αγροτικού Συνεταιρισμού έχει αναπτύξει Πολιτική για την ποιότητα, υγιεινή, ασφάλεια και ιχνηλασιμότητα των προϊόντων της με γνώμονα την παραγωγή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους παραγωγής και ελέγχου ώστε να καλύπτει πλήρως αφενός μεν την υπάρχουσα νομοθεσία και αφετέρου τις απαιτήσεις των πελατών της.