Δελτίο Τύπου - Κλάδεμα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών για το «κλάδεμα και τη διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος» τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στην Ο.Ε.Φ. / Α.Σ. ΧΑΡΑΚΑ. Η εκπαίδευση εντάσσεται στη Δράση «Γ.iii.1. Διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 για την περίοδο 2015-2018. Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε από την Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων PROACTIVE Α.Ε.
Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν ήταν:
o Ανάλυση σκοπιμότητας του κλαδέματος
o Επίδειξη διαφόρων τύπων κλαδέματος ανάλογα με τις εκάστοτε επιδιώξεις (πχ. κλάδεμα διαμόρφωσης, κλάδεμα καρποφορίας, κλάδεμα ανανέωσης)
o Επίδειξη χρήσης εργαλείων κλαδέματος και πρακτικών ατομικής προστασίας
o Ανάλυση της αναγκαιότητας αποφυγής καύσης των υπολειμμάτων της καλλιέργειας
o Επίδειξη χρήσης θρυμματιστή υπολειμμάτων κλαδέματος και αξιοποίησης των θρυμμάτων
Η εκπαίδευση έγινε σε προεπιλεγμένο ελαιώνα της περιοχής του Χάρακα με συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι παραγωγοί είχαν την ευκαιρία να εκθέσουν τις δικές τους απόψεις, να συζητήσουν και να κατανοήσουν πλήρως το θέμα του κλαδέματος. Θα ακολουθήσουν μέσα στην τριετία μια σειρά εκπαιδεύσεων οι οποίες θα καλύπτουν όλο το φάσμα της καλλιέργειας της ελιάς.
Σκοπός της δράσης Γ.iii.1. είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς. Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον.