Δελτίο Τύπου - Ολοκλήρωση 1ου Έτους

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Δράσεις του 1ου έτους του προγράμματος εργασίας που υλοποιεί η Οργάνωση Παραγωγών Ελαιολάδου και Ελιάς του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χάρακα (Ο.Ε.Φ./ Α.Σ. Χάρακα), στα πλαίσια του προγράμματος Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων του Καν (ΕΕ) 611/2014 της Επιτροπής.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα εργασίας, οι Δράσεις που υλοποιήθηκαν το 1ο έτος αφορούν στους παρακάτω τομείς:

TOMEAΣ Β: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

TOMEAΣ Γ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

TOMEAΣ Δ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

TOMEAΣ Ε: ΤΟΜΕΑΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΕΛΙΩΝ

TOMEAΣ ΣΤ: ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΕΦ

Ακολουθούν κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την υλοποίηση των παραπάνω Δράσεων.

 

 

  

 

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα Καν.(ΕΚ) 611/2014 και 615/2014, Δράση ΣΤ.i.1 του εγκεκριμένου προγράμματος με την υπ’ αριθ. 1802/36612/31.03.2015 Απόφαση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας»